Mimo stałego postępu stomatologii i upowszechniania wiedzy na temat zasad prawidłowej higieny jamy ustnej, nadal stwierdza się utratę naturalnych zębów u pacjentów. Rosnąca świadomość o niekorzystnych następstwach przerwania ciągłości łuku zębowego oraz względy estetyczne powodują, że obecnie pacjenci coraz częściej decydują się na uzupełnienia pojedyncze i nie tylko, braków zębowych zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym. Jednym z takich rozwiązań protetycznych są mosty.

most protetyczny Wejherowo

Mostem protetycznym nazywamy konstrukcję, która uzupełnia częściowe braki uzębienia. Konstrukcja ta oparta jest na filarach i powiązana na stałe z uzębieniem własnym pacjenta. Filarami mostu mogą być zęby naturalne lub wszczepy zębowe. Most tworzy sztywne połączenie kilku lub wszystkich zębów własnych pacjenta. Na przygotowane w odpowiedni sposób zęby (tak zwane zęby filarowe) osadza się zespolone korony odtwarzające brakujące zęby.

Mosty pełnią istotną funkcję. Oprócz oczywistej – uzupełniania brakujących zębów, zapobiegają również zaburzeniom układu stomatognatycznego oraz poprawiają mowę i estetykę twarzy.

Jakie są warunki wykonania mostów?

Aby można było założyć most, potrzebna jest dostateczna liczba filarów oraz ich odpowiednie rozmieszczenie, dobre ich umocowanie w zębodołach oraz ich odpowiednie ukształtowanie anatomiczne. Istnieje kilka przeciwwskazań uniemożliwiających zaproponowanie pacjentowi tego typu rozwiązania protetycznego. Jednym z nich jest brak dostatecznej liczby filarów, zbyt duża luka po utraconych zębach, a także zakrzywiony jej przebieg (z wyjątkiem odcinka przedniego). Również rozchwiane zęby, a także zęby zbyt krótkie lub ze zmianami okołowierzchołkowymi nie nadają się na filary mostu protetycznego. Alternatywą dla mostów są uzupełnienia oparte na implantach lub protezy częściowe ruchome.

Jakie wybrać rodzaje mostów protetycznych?

Mosty możemy podzielić ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, ilości filarów oraz długości przęseł. Stosujemy mosty na podbudowie metalowej, cyrkonowej lub mosty pełnoceramiczne. Największą popularnością z uwagi na doskonałą estetykę, biokompatybilność i naturalny wygląd cieszą się obecnie uzupełnienia całoceramiczne. Za pomocą mostów całoceramicznych na podbudowie z dwutlenku cyrkonu bądź mostów z dwutlenku cyrkonu bez licowania można przywrócić pacjentowi pełną funkcję żucia, mowy oraz zapobiec niekorzystnym zmianom w układzie stomatognatycznym.

Ile kosztuje most protetyczny?

Cena mostu protetycznego uzależniona jest od wielu czynników. Najważniejsza jest ocena zębów sąsiadujących z luką i uwzględnienie ewentualnej konieczności ich naprawy oraz wzmocnienia. Aby poznać więcej szczegółów, zapraszamy na konsultację, podczas której zaproponujemy Państwu najkorzystniejsze rozwiązanie.

Opinie

Zobacz zdanie pacjentów

Napisz
do nas